Slide1
Slide2
Slide3

Video

Về chúng tôi

Công Ty TNHH Sản Xuất Keo 502 Phúc Hậu nhận thức rằng: đạo đức kinh doanh thật sự là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến sự sống còn và được sử dụng làm tiêu chuẩn để xác định giá trị.

Trên tiêu chí này, Keo 502 Phúc Hậu luôn tìm kiếm và chỉ hợp tác với những đối tác tin cậy, được người tiêu dùng đánh giá cao cả về chất lượng sản phẩm và dịch vụ

Keo 502 Phúc Hậu tồn tại, phát triển, khẳng định vị thế riêng biệt của mình nhờ sự lựa chọn khắt khe và kết hợp hai yếu tố:

“Con người – sản phẩm”
Phúc Hậu hiểu rất rõ rằng:  Chỉ có nỗ lực phụng sự mới có thể dẫn đầu.

Đối tác